Успешни такмичари

Школско такмичење из математике  у нашој школи одржано је 19.01.2018.године.

Границе за општинско такмичење

3.  разред са 65 и више поена
4. разред са 55 и више поена
5. разред са 40 и више поена
6. разред са 40 и више поена
7. разред са 40 и више поена
8. разред са 40  и више поена
 

пример задатака за писмени


ДРУГИ ПИСМЕНИ – ПЕТИ РАЗРЕД

1. а)Oдреди НЗС и НЗД за бројеве 54 и 60

б)Растави број 250 на просте чиниоце.

2. Кoјом цифром треба заменити * у броју    100∗2  да се добије број дељив са:

а) 9  б)  4?

3. Користећи цифре 0, 4, 5, 7 тако да се не понављају напиши све троцифрене бројеве дељиве са 5.

4. Израчунај меру угла који је: a) комплементан углу  α= 13°60′+49°59′ ,

б) суплементан углу    α=10°35′45′′+78°40′50′′

5. Јелена, Марија и Биљана често иду у школску библиотеку. Јелена иде сваких 4 дана, Марија сваких 6 дана, Биљана сваких 8 дана. Ког датума ће све три поново заједно посетити библиотеку ако се зна да су то учиниле 20.децембра?

БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ПРОГРАМИРАЊА

Онлајн обуке ће бити организоване током школске 2017. и 2018. године, а један од примарних циљева је подизање нивоа знања математике за ученике 5, 6, 7 и 8. разреда основне школе, који би допринео лакшој и бољој припреми за упис у средњу школу.

  погледајте вест која је објављена на сајту наше школе

 

       ПРИПРЕМА ЗА ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Линеарне неједначине и површина и запремина призме

  1. Ивица коцке је 4cm.Израчунати P ,D, V и површину дијагоналног пресека коцке .
  2. У базену облика квадра димензија 20m,15m,2,5m налази се вода до 3/5 дубине.Колико  литара воде има у базену?
  3. Реши неједначине:  а) x-4˃-2
    б) 20 х  –  ( 95х  –  4  +  5х ) ≤  –12 – (–20 –3х )   даље преузми →  други писмени осми

 

Гласовне промене у геометрији

Ово је материјал са укрштеног часа српски језик – математика. Теме са овог часа су из градива шестог разреда. За реализацију овог часа коришћена је интерактивна табла.

ПРВИ НАСТАВНИ ЛИСТИЋ (ОСНОВНИ НИВО)

  • а) Нацртај неки правоугли троугао чији је један унутрашњи угао 40.

угао-углови

троугао- троуглови

 

 

 

 

 

б) Колика је мера осталих унутрашњих углова овог троугла? ___________________

в) Колика је мера спољашњих углова овог троугла? ___________________________

 

  • У табелу је требало записати мере сва три унутрашња угла троугла и врсту тог троугла према страницама и угловима. Упиши оне податке који недостају.
Први унутрашњи угао Други унутрашњи угао Трећи унутрашњи угао Врста троугла према страницама Врста троугла према угловима
56 60
90 ЈЕДНАКОКРАКИ
100 ЈЕДНАКОКРАКИ

Дељивост бројева

 Дељивост бројем 0

images (1) Нема смисла делити нулом, тј. нула не може бити делилац.

Дељивост бројем 1 

Сви бројеви су дељиви са 1.

Дељивост бројем  2

Број је дељив бројем 2 ако му је последња цифра паран број (02468), на пример: 88, 900, 1028, 65750, 220388, 8000272.

Дељивост бројем 3

Број је дељив бројем  3 ако му је збир цифара дељив бројем 3, на пример: 72, 753, 1113, 17244,333333.

Онлајн учење

image-0-02-05-9bcb36022a13505f6c8a88d26525f650d15b55c0b208806b55e5cf73c944a00e-VШто се тиче коришћења интернета у настави, после посећеног семинара „Нове технологије у образовању“ колеги математичару и мени се допала идеја о коришћењу апликације  kahoot у реализовању систематизације градива као квиз. Потребно је креирати налог на сајту и пратити упуства.У два наврата смо организовали овај квиз.
Прочитајте више „Онлајн учење“