Систематизација градива

Тест 7/3 прва група

Тест 7/3 друга група

Пропоције

Драги моји ученици, спремила сам за вас једну занимљиву мисију о пропорцијама. Покушајте да дођете до тајног кода који ће вам помоћи да успешно завршите мисију. Обнови знање о пропорцијама! Да би започели игру потребно је да кликнеш на линк

М и с и ј а о п р о п о р ц и ј а м а